USLUGE

Stručni tim poliklinike HOLIMED, u savremeno opremljenom i prijatnom ambijentu obavlja specijalističke preglede, dijagnostiku, intervencije i terapiju uz pomoć najsavremenije medicinske opreme. Nakon obavljenog pregleda, dijagnostike ili intervencije u lokalnoj anesteziji, pacijent dobija specijalistički izveštaj, kao i slike, grafikone ili snimak na CD-u koji govore u prilog izveštaju. Detaljna uputstva, konsultacija i saveti lekara sastavni su deo pregleda i dijagnostike. Edukacija pacijenta povećava uspeh u lečenju i sprečavanju komplikacija nekih bolesti.


SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Specijalistički pregledi se obavljaju iz sledećih oblasti:

- interna medicina
- kardiologija
- gastroenterologija
- nefrologija
- endokrinologija
- pulmologija
- hirurgija i ortopedija
- urologija
- ORL (otorinolaringologija-uho, grlo nos)
- ginekologija
- radiologija
- neurologija i psihijatrija
- fizijatrija i fizikalne terapije
- pedijatrija
- dermatovenerologija
- nutricionista


Prema potrebi se konsultuju stručnjaci iz ostalih oblasti medicine.


DIJAGNOSTIKA

U prostorijama poliklinike Holimed se obavlja sledeća dopunska dijagnostika:

- holter EKG-a 24h
- holter krvnog pritiska 24h
- spirometrija
- pulsna oksimetrija
- kompletna ultrazvučna dijagnostika
(abdomena, štitne žlezde, dojke, mekog tkiva, vrata, male karlice, kolena, srca, bubrega ...)
- ultrazvuk kukova kod beba
- ultrazvuk color doppler
(dopler ruku, nogu, vrata, glave i mozga, fetalni color dopler)

- CTG

- endoskopiju
(gastroskopija, kolonoskopija, rektosigmoidoskopija, rektoskopija, anoskopija)


- Kompletna laboratorija - U PRIPREMI
- RTG - U PRIPREMI
- Mamografija - U PRIPREMI


INTERVENCIJE

Iskusno medicinsko osoblje poliklinike Holimed u komfornim uslovima obavlja sledeće medicinske intervencije:

- uzimanje briseva
- previjanje rane
- plasiranje katetera
- zamena katetera
- klizma
- biopsija u endoskopskim procedurama
- incizije


TERAPIJA

U poliklinici Holimed možete dobiti sledeće terapijske usluge:
- injekcije
- infuzije
- inhalacijeDEČIJI FIZIJATAR


DEČIJI GASTROENTEROLOG

- gastroezofagusni refluks (GER)/bolest (GERB)
- konstipacija
- rekurentni abdominalni bol
- celijačna bolest
- kronova bolest - CD
- ulcerozni kolitis - UC
- dijarea
- problemi sa hranjenjem
- slabo napredovanje kod dece
- bolesti jetre i žučnih puteva
- bolesti pankreasa