Psihijatrijski pregled je specijalistički pregled psihijatra koji na temelju detaljne anamneze i razgovora postavlja tačnu dijagnozu psihijatrijskih poremećaja i propisuje adekvatnu terapiju.

U psihijatrijskoj ambulanti vršimo dijagnostiku i lečenje sledećih poremećaja:

* poremećaji raspoloženja (depresivni poremećaj, poremećaj raspoloženja zbog opsteg zdravstvenog stanja)
* anksiozni poremećaj (panični poremećaj, socijalna fobija, opsesivno-kompulzivni poremećaj, stresni poremećaj)
* poremećaji spavanja
* seksualni poremećaji i poremećaji polnog identiteta
* poremećaji hranjenja (anoreksija, bulimija)
* somatoformni poremećaji (psihosomatske smetnje, konverzivni poremećaj, hipohondrija)
* poremećaji komunikacije
* poremećaji pažnje
* poremećaji ponašanja

Lečenje: individualno (termin od 45 minuta)

* pregled i farmakoterapija
* psihoterapija
* vežbe psihofizičke relaksacije
* antistres program
* komunikacijski trening
* trening pažnje (kako pojačati koncentraciju i efektivnost)