Nutricionističko savetovalište

Nova usluga u našoj polikliničkoj delatnosti ishrana različitih kategorija zdravih i bolesnih ljudi pod nadzorom nutricioniste.Usluge koje pružamo su :

• Procena stanja uhranjenosti
• Analiza sastava organizma (određivanje BMI – indeks telesne uhranjenosti, sadržaja masnog tkiva, skeletno-mišićnog tkiva,određivanje potreba osnovnog metabolizma)
• Nutricionista propisuje i prilagođava dijetu svakom pacijentu posebno na osnovu obavljenog pregleda, zdravstvenog stanja, labaratorijskih analiza, fizičke aktivnosti i opštih prehrambenih navika pacijenta

Dijetoterapija kod različitih kategorija bolesnih ljudi

• Lečenje gojaznosti (propisivanje adekvatnih redukcionih dijeta, praćenje i kontrole )
• Dijetoterapija kod obolelih od šećerne bolesti
• Dijetoterapija kod povišenog holesterola i triglicerida
• Dijetoterapija kod povišenog krvnog pritiska
• Dijetoterapija kod bolesti probavnog sistema gastritisa,(ulkusa) čira na želudcu i dvanaestopalačnom crevu, zapaljenskih procesa na crevima (kolitisa) raznih dijagnoza
• Dijetoterapija kod oboljenja jetre,pankreasa, bolesti bubrega
• Dijetoterapija kod gihta
• Dijetoterapija kod glutenske enteropatije (celijakije )


Usluge

• Pregled nutricioniste, obrada pacijenta i propisivanje dijete
• Pregled nutricioniste, obrada pacijenta , propisivanje dijete sa primerima jelovnika
• Pregled nutricioniste, obrada pacijenta , propisivanje dijetoterapije kod raznih patoloških stanja
• Kontrola nutricioniste ( na dve, tri ili četiri nedelje )

Informacije za pacijente prilikom zakazivanja prvog pregleda

• Prvi pregled podrazumeva otvaranje kartona, antropometrijska merenja (TV-telesna visina, obim struka, obim kuka, obim nadlaktice, izračunavanje bodi mas indeksa odnosno indeksa telesne uhranjehosti )
• TM se meri na vagi sa bioelektričnim potencijalom za šta pacijent mora biti bos ukoliko pacijent ima ugrađen neki metalni implant, pejsmejker, trudnoća merenje se obavlja na klasičnoj vagi sa visinometrom
• Pacijent se meri samo u vešu za šta se odbija 300gr od izmerene vrednosti
• Pacijent bi na prvi pregled trebao poneti neku krvnu sliku i biohemiju ne stariju od 6 meseci po mogućnosti staru do 7 dana
• Izveštaj lekara specijaliste ukoliko se radi o nekom patološkom stanju i potrebi za propisivanjem dijetoterapije
• Dalje se obavlja procena stanja uhranjenosti i propisivanje dijetoterapije