MISIJA

Neprekidno ćemo se truditi da za naše pacijente obezbedimo usluge dijagnostike i lečenja u skladu sa najvišim svetskim standardima u cilju očuvanja i unapredjenja zdravlja stanovništva i omogućimo pristupačnost medicinskih i dijagnostičkih usluga pacijentima od strane veoma kompetentnih medicinskih stručnjaka i pomoćnog osoblja uz korišćenje efikasnih i modernih tehnologija i resursa.

VIZIJA

Da postane medicinski centar sa takvim kapacitetom koji će omogućiti sveobuhvatan kvalitet medicinskih usluga za dijagnostiku i lečenje bolesti, kao i kontrolu i promociju zdravlja u celini.
Da ove kvalitetne usluge budu dostupne za sve po povoljnim i pristupačnim cenama u širem regionu.