ANESTEZIOLOGIJA

U okviru Poliklinike postoji i anesteziološka služba, s obzirom na to da se neke intervencije rade u analgosedaciji. To je obik kratkotrajne intravenske anestezije u kojoj pacijent ne oseća bol i dremljiv je. Ovim je obezbedjen komfor pacijentu kako u toku intervencije tako i posle nje, jer se apsolutna budnost vraća vrlo brzo.

Za intervenciju u analgosedaciji neophodne su određene pripreme kako bi se postigla bezbednost pacijenta. Pripreme podrazumevaju da pacijent ne sme jesti bilo kakvu hranu 6 sati pre zakazanog termina, a mesni obrok 8 sati ranije. Isto važi za tečnosti sa česticama masnoće. Vodu ne smeju piti dva sata pre termina.